Przeskocz do treści

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim

W Narodowe Święto Niepodległości w Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, po której przedstawiciele samorządów złożyli wieńce pod pomnikiem Niepodległości.

Mszę św. w kościele pw. Świętej Trójcy odprawili: proboszcz parafii ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz ks. Jakub Wyrozębski, który wygłosił homilię. Na Mszę przybyli przedstawicieli samorządów radzyńskich: powiatu, miasta i gminy Radzyń Podlaski.

- Narodowe Święto Niepodległości przeżywamy w tym roku inaczej, ale gromadzimy się w świątyni, by modlić się za Ojczyznę, wspominać historię i rodaków, którzy walczyli, oddając życie, a także tych, co Ojczyźnie oddali swą pracę, zdolności. Polecamy Panu Bogu również tych, co są współcześnie zatroskani o naszą Ojczyznę dużą i tę małą, pragniemy się modlić o jedność, miłość do Ojczyzny, uszanowanie wartości, szczególnie ludzkiego życia – mówił na wstępie ks. kan. Krzysztof Pawelec.

W homilii ks. Jakub Wyrozębski wskazał aktualność usłyszanych czytań Liturgii Słowa, począwszy od wezwania św. Pawła z Listu do Tytusa, by nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością okazywać łagodność. - Dziś przy tych słowach powinniśmy powiedzieć: „Amen”, bo to lekarstwo na przegęszczoną atmosferę w naszym kraju. - Podkreślił wagę słów wypowiadanych czy pisanych, także w Internecie do drugiego człowieka: - Mogą one uskrzydlić, podnieść na duchu, dać drugiemu człowiekowi nadzieję, ale też mogą skrzywdzić, pozbawić sensu życia czy nawet zabić.

Ks. Jakub Wyrozębski wskazał na słowa Psalmu 23 o Dobrym Pasterzu jako na lekarstwo na współczesne lęki o zdrowie i życie własne i osób bliskich. - Śpiewaliśmy w psalmie: „Pan jest Pasterzem moim,/ niczego mi nie braknie”. Z głębi serca powtarzajmy te słowa, włączmy je do swego życia – mówił kaznodzieja. W kontekście fragmentu Ewangelii o cudownym uzdrowieniu przez Jezusa dziesięciu trędowatych, z których tylko jeden wyraził wdzięczność, ks. J. Wyrozębski dodał - Bóg kocha człowieka, zależy mu na każdym, ale reaguje, gdy widzi, że ludzkość zaczyna od Niego odchodzić. - Zastanawiał się dalej, jak my zachowywalibyśmy się, gdyby Pan Bóg nagle zabrał pandemię, czy ludzie przyszliby Mu dziękować.

- Pan Bóg jest w stanie uzdrowić nas z każdej choroby. Ale czy mamy wiarę - nie letnią, taką „bez przesady”, ale głęboką, radykalną, opartą na prawie Bożym i naturalnym? ...Prośmy o przemianę serc, myśli i działań, byśmy na nowo zakochali się w Bogu i byli odporni na manipulacje współczesnego świata. Wstań , idź, Twoja wiara cię uzdrowiła – zakończył homilię ks. J. Wyrozębski.

Po zakończeniu Mszy św. odśpiewano Hymn Państwowy, a następnie delegacje samorządów powiatu ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, wiceburmistrzem Jerzym Rębkiem i wójtem Wiesławem Mazurkiem oraz Ksiądz Proboszcz przeszli pod pomnik Niepodległości, gdzie złożyli wieńce.

tekst i zdjęcia: Anna Wasak


WIĘCEJ ZDJĘĆ: