Przeskocz do treści

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Radzynia

Harcerze radzyńskiego szczepu "Infinity" w niedzielę 20 grudnia br. przynieśli mieszkańcom Radzynia Podlaskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło podczas Mszy świętej sprawowanej w kościele Trójcy Świętej.
Tegorocznym hasłem towarzyszącym akcji jest „Światło służby”. Podczas konferencji prasowej naczelny kapelan ZHP Filip Pajestka mówił: - Aby Dzieło Boże rozwijało się na ziemi potrzeba harcerskich rąk w bardzo konkretnych sytuacjach. Często jest to codzienna i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania. Przyglądać się harcerskiej służbie będziemy w blasku ognia z Grody Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć.
Tuż po zakończonej eucharystii, każdy mógł zabrać do swojego domu Betlejemskie Światło Pokoju, aby mogło stać się cichym towarzyszem wigilijnej wieczerzy.

Historia akcji

Akcję roznoszenia Światła zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Tekst i foto Karol Niewęgłowski - dziękujemy!

Mszą św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczczono w Radzyniu Podlaskim 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

W uroczystości uczestniczyli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, członkowie NSZZ "Solidarność" Oddział Radzyń Podlaski z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem oraz przedstawiciele radzyńskich samorządów: powiatu ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim i przewodniczący Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz gminy z wójtem Wiesławem Mazurkiem i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą.

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku

Mszę św. w kościele pw. Świętej Trójcy sprawowali: proboszcz parafii ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz ks. Jakub Wyrozębski.

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku

-W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego gromadzimy się na Eucharystii i wokół sztandaru, na którym widnieje wizerunek bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Kapelana, Patrona i Męczennika "Solidarności", przez którego pośrednictwo chcemy się dziś modlić w intencji Ojczyzny - mówił ks. K. Pawelec. Kapłan wskazywał, że wspomnienie 13 grudnia i tych, co oddawali życie dla Ojczyzny, to dla nas zadanie i wyzwanie, byśmy nie utracili daru wolności przez konflikty, spory i nieporozumienia.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, noc i na zewnątrz

tekst i foto Anna Wasak
Dziękujemy!

Czytaj dalej... "39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego"