Przeskocz do treści

Komunikat Komendanta Powiatowej Policji
w Radzyniu Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim w dalszym ciągu odnotowuje szereg zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem zarówno pieszych jak i rowerzystów, gdzie jedną z przyczyn tych zdarzeń jest brak oświetlenia pojazdu lub brak elementów odblaskowych na wierzchnich elementach ubioru pieszego. Okres jesienno - zimowy to czas w którym znacząco pogarszają się warunki pogodowe, oraz wcześniej niż w okresie wiosenno - letnim zapada zmrok.
Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała akcję informacyjno - edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!", skierowaną do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński podkreślał podczas konferencji prasowej inicjującej w/w akcję, że Kościół katolicki od dawna włącza się w akcje promujące bezpieczeństwo na drogach. Przypomniał także, że tę kwestię poruszali w swoim nauczaniu kolejni papieże. Czytaj dalej... "Komunikat Komendanta Powiatowej Policji"

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego. Czytaj dalej... "OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI"