Przeskocz do treści

Zapraszamy w Boże Ciało na RODZINNY WIECZÓR CHWAŁY

Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a szczególnie Rodziców razem z Dziećmi.

Przez cały dzień w Boże Ciało w naszej parafii homilie będzie głosił ks. dr Marek Dziewiecki.

13 maja 2024 przeszedł do historii naszej parafii. W czasie uroczystej Mszy Świętej 60 osób podjęło akt zawierzenia lub jego odnowienia - Jezusowi przez ręce Maryi według Traktatu św. Ludwika o doskonałym nabożeństwie do NMP, po 33 - dniowych rekolekcjach.

Były łzy radości i wzruszenia.
W czasie Eucharystii kolejne osoby podjęły modlitwę za ks. Proboszcza oraz ks. Grzegorza Góraja w ramach Apostolatu modlitwy za kapłanów tzw. margaretki.
Ks. Proboszcz Krzysztof Pawelec podziękował wszystkim, którzy podjęli dzieło zawierzenia i pomogli w jego organizacji.
Osoby zawierzone ofiarowały parafii dar ołtarza: mszał maryjny, pulpit pod mszał, księgę pamiątkową.

Chwała Panu i Maryi. Św. Ludwiku Maria Grignon de Montfort módl się za nami.

Czytaj dalej... "Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi"

W niedzielę, 12 maja zakończone zostało Triduum przed uroczystością Zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi według "Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP" Świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort.

Każdy z uczestników, którzy odnawiają lub zawierzają się po raz pierwszy, przed Najświętszym Sakramentem osobiście podpisał akt ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi.

To były bardzo wzruszające chwile przy śpiewie pięknych pieśni zespołu pielgrzymkowego.

Czytaj dalej... "Zakończenie Triduum przed Zawierzeniem Jezusowi przez ręce Maryi"

W sobotę, 11 maja o godzinie 10:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w I rocznicę Komunii Świętej dla klas czwartych.

Msze Świętą celebrował ks. dziekan Krzysztof Pawelec, który wygłosił do dzieci oraz ich rodziców słowo. Podziękował za całoroczną obecność wielu dzieci i rodziców w czasie pierwszopiątkowych spowiedzi świętych i niedzielnych Eucharystii, jak również skłonił do refleksji, aby kontakt z parafią i sakramentami był nadal obecny w rodzinach.

Zachęcił, aby dziewczynki angażowały się w parafii w scholi dziecięcej oraz chłopcy wśród ministrantów.

Dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne oraz swoje przyrzeczenie abstynenckie z pierwszej Komunii Świętej.

Czytaj dalej... "Rocznica Pierwszej Komunii Świętej"

W piątek, 10 maja rozpoczęło się Triduum przed poniedziałkową uroczystością Zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi według 33-dniowych rekolekcji i rozważań Świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta. Triduum prowadzi ksiądz Grzegorz Góraj.

Osoby, które odnawiają zawierzenie jak również przystępują do niego pierwszy raz, wysłuchały przejmujących rozważań drogi krzyżowej, według objawień Kathariny Emmerich. Śpiew poprowadziła część zespołu pielgrzymkowego, który posługuje również w czasie wieczorów chwały. W dniu dzisiejszym, jak również jutro kolejne dni Triduum i adoracja przebłagalna.