Przeskocz do treści

Legion Maryi

W święto Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia 2000 r., dzięki przychylności i aprobacie ks. prałata Kazimierza Musieja - ówczesnego proboszcza naszej Parafii powstało dziesięcioosobowe Prezydium Matki Bożej Królowej Pokoju, nad którym kierownictwo duchowe objął ks. Krzysztof Chaciński. Obecnie nasze Prezydium skupia 13 członków aktywnych oraz 62 członków pomocniczych. Opiekunem duchowym jest ks. kanonik Krzysztof Pawelec - proboszcz Parafii Trójcy Świętej, a funkcję prezydenta pełni Zofia Wiater.
6 marca 2002 r. utworzono w naszej Parafii radę wyższą - Kurię LM Matki Bożej Królowej Wszechświata, której opiekę duchową powierzono ks. Tadeuszowi Danielukowi. Kuria liczyła wówczas 290 członków (w tym: 81 członków aktywnych) skupionych w 7 parafiach (Borki, Gąsiory, Kock, Ostrówki i w trzech parafiach radzyńskich).
5 lutego 2005 r., po uprzednim wyrażeniu zgody przez JE ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego - ordynariusza Diecezji Siedleckiej, zarząd Regii Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (najwyższa rada LM w Polsce) podniósł Kurię LM przy naszej parafii do rangi rady wyższej -Komicjum. Jest to najwyższa rada LM w naszej diecezji, która oprócz zarządzania prezydiami w dekanacie radzyńskim dodatkowo nadzoruje 3 kurie tj. leśniańską, łukowską i międzyrzecką. Obowiązki opiekuna duchowego nad Komicjum sprawuje aktualnie ks. kanonik Krzysztof Pawelec, a funkcję prezydenta pełni Urszula Zając (legionista z par. MBNP) Łącznie Legion Maryi w Diecezji Siedleckiej liczy 840 członków (w tym: 320 aktywnych i 520 pomocniczych) i działa na terenie 31 parafii. Legion Maryi powstał w 1921 r. w Dublinie (Irlandia). W Polsce Legion Maryi powstał za pontyfikatu Jana Pawła II (poprzednie próby utworzenia struktur legionowych były hamowane przez władze komunistyczne), który „otworzył bramę'' dla przemian w naszej Ojczyźnie. Aktualnie działa w 28 diecezjach, skupiając przeszło 5.800 członków aktywnych i 20.000 członków pomocniczych.

Duchowość, formacja

Duchowość Legionu ma trojaka podstawę: więź legionisty z Kościołem, rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa, więź z Maryją, przeżywaną w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP według św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta oraz więź z Duchem Świętym. Jednakże ta łączność ma charakter chrystocentryczny, ponieważ pobożność i apostolat koncentruje się na Chrystusie.
Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik prowadzący chrześcijańskie życie, który z miłości do Maryi gotów jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do tego stowarzyszenia.
Członkowie aktywni uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych w parafii, jak również angażują się w prace apostolskie.

Serdecznie zapraszamy
na spotkania Legionu Maryi, 
które obywają się
w sali parafialnej przy Kościele Trójcy Świętej:

dla członków aktywnych
w każdą środę o godz. 19:00,

dla członków pomocniczych
w każdą I-szą niedzielę miesiąca o godz. 9:30.