Przeskocz do treści

Franciszkański Zakon Świeckich

Krótko o Franciszkańskim Zakonie Świeckich

  • Franciszkański Zakon Świeckich ma swój statut, Konstytucję Generalną i Regułę odnowioną przez Ojca Św. Pawła VI.
  • Członkowie zobowiązani są żyć na co dzień Ewangelią, przechodzić od Ewangelii do życia.
  • Każdego członka F.Z.Ś obowiązuje modlitwa brewiarzowa w łączności z Kościołem.
  • Wspólnota w trzecią niedzielę miesiąca gromadzi się na Mszy Świętej o godz. 9.50. Po Mszy Świętej odbywa się zebranie miesięczne.
  • W drugi czwartek miesiąca o g. 17.00 ma miejsce zebranie formacyjne.
  • Wspólnota służy pomocą w parafii (od kilku lat dożywia dzieci w szkole podstawowej).
  • Członkowie biorą udział w rekolekcjach formacyjnych w Kodniu prowadzonych przez Ojca Asystenta Regionalnego lub Narodowego.
  • Wyjeżdża na zaproszenie Rady Regionu na spotkania braterskie lub szkolenia do Lublina są też dni skupienia i inne formacje duchowe.
  • W lipcu odbywa się ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę.
  • Co trzy lata są nowe wybory a między wyborami odbywa się wizytacja przełożonych z Rady Regionu.

Zachęcamy do zainteresowania się duchowością wspólnoty. Kroczenie za Chrystusem na wzór Franciszka daje wiele radości, uczy pokory.
Pragnieniem wspólnoty jest, aby powiększyła się liczba naśladowców Św. Franciszka. Idąc tą drogą życia pogłębiamy naszą wiarę.

Trochę historii

Franciszkański Zakon Świeckich został założony dla ludzi żyjących w świeckim stanie. Św. Franciszek żył w latach 1182-1226. Po nawróceniu się założył trzy zakony Franciszkańskie w tym jeden dla osób świeckich. Przez cały czas ma swoich naśladowców, którzy zachwycają się Jego życiem.

W Parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim F.Z.Ś. został założony w 1925r. Za okupacji niemieckiej i później w czasie rządów komunistycznych, kiedy kościół był prześladowany, siostry prowadziły to dzieło w ukryciu. W tym okresie siostrą przełożoną była s. Mościcka. Od roku 1973 r. siostrą przełożoną była s. Kazimiera Szwed. Był to czas kiedy w zakonie było mało powołań.

W roku 1988, gdy zaszły zmiany w naszej Ojczyźnie, wzrastało zainteresowanie F.Z.Ś. Kiedy w 1989r. do naszej parafii został mianowany na proboszcza ks. kan. Zbigniew Chaber, wzrosła liczba członków F.Z.Ś. Wspólnota liczyła ponad 70 osób, ale nie miała aktualnego Aktu osobowości prawnej (prawdopodobnie spłonął w czasie pożaru).

W 1999 r. objął naszą parafię ks. prałat Kazimierz Musiej i zainteresował się naszą wspólnotą ze strony prawnej, zgłaszając do Regionu Ojców Kapucynów w Lublinie. Zostaliśmy włączeni do Rady Regionalnej a także krajowej i narodowej. Wspólnota zaczęła swoją działalność oficjalnie.

W dniu 31.01.2000r. odbyła się pierwsza Kapituła wyborcza w naszej wspólnocie, na której została wybrana nowa Rada Miejscowa. Wybrano wówczas siostrę przełożoną s. Kazimierę Szwed. Obecni na Kapitule wyborczej byli: Asystent Regionalny ojciec Stanisław Deleżuch i mistrz formacji Bogumiła Zadrożna. Na opiekuna wybrano ks. Tadeusza Daniluka. W tym czasie wspólnota liczyła 65 osób.

Kazimiera Szwed siostrą przełożoną była do roku 2009, służyła swoją radą i wiedzą wszystkim siostrom i braciom przez 35 lat. W roku 2009 w maju wybrana została nowa Rada w składzie:
s. Teodozja Abramik ? przełożona
b. Grzegorz Łuczyński ? z-ca
s. Alina Milaniuk ? sekretarz
s. Maria Kowalska ? skarbnik
s. Alicja Patkowska - mistrz formacji
Opiekunem duchowym od roku 2008 był ks. Leszek Przybyłowicz.

Dnia 09.06.2012r we wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim odbyła się Kapituła Wyborcza. Poprzedziła ją odprawiona o godz. 10.00 Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Asystenta Wiesława Wyszyńskiego w asyście opiekuna wspólnoty ks. Leszka Przybyłowicza. Podczas Mszy Świętej została przyjęta siostra Maria Kowalik do nowicjatu.
Po zakończonej Mszy Św. odbyły się wybory do Rady Miejscowej. Takie wybory odbywają się ustawowo co trzy lata.
Wybory były przeprowadzone w obecności asystenta Regionalnego z Lublina i ks. Leszka Przybyłowicza oraz Mistrza do spraw formacji z Regionu Lubelskiego Elżbiety Chabros. Większością głosów została wybrana nowa Rada Wspólnoty Miejscowej:
1. Przełożona - Teodozja Abramik
2. Z-ca przeł. - Grzegorz Łuczyński
3. Sekretarz - Zenobia Mackiewicz
4. Skarbnik - Maria Kowalska
5. Mistrz formacji ? Jadwiga Milaniuk

W 2015 r. większością głosów została wybrana nowa rada zamiejscowa w obecności ks. Proboszcza Andrzeja Kieliszka i przełożonej siostry Grażyny Beszłej i ojca Emanuela Nowaka.
Wybrani zostali większością głosów :
1. Przełożona - Teodozja Abramik
2. Z-ca przeł. - Dariusz Śmieciński
3. Sekretarz - Zenobia Mackiewicz
4. Skarbnik - Maria Kowalska
5. Mistrz formacji - Helena Fręchowicz
6. Członek rady - Konrad Kwasek

Kolejne wybory zamiejscowej rady miały miejsce 10 czerwca 2018 r. Odbyły się w obecności ks. Proboszcza Andrzeja Kieliszka, siostry przełożonej Grażyny Beszłej oraz ojca Jarosława Banasik.
Wybrani zostali większością głosów:
1. Przełożony - Dariusz Śmieciński
2. Z-ca przeł. - Konrad Kwasek
3. Sekretarz - Helena Fręchowicz
4. Skarbnik - Maria Kowalska
5. Mistrz formacji - Teodozja Abramik
6. Członek rady - Maria Kowalik

Obecnie we wspólnocie (na dzień 23.09.18r.) jest 29 profesów, 2 osoby w postulacie i 4 nowicjuszy. 4 października jest święto Świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Franciszkanie przygotowują się do tego święta 9-ciodniową nowenną do św. Franciszka od 25 września do 3 października. 13 października 2018 r. w Lublinie jest dzień wspólnot.

Od 1 lipca opiekunem FZŚ jest ks. proboszcz Krzysztof Pawelec.

Zachęcamy wszystkich którzy pragną pogłębiać swoją wiarę, aby na wzór Św. Franciszka szli za Jezusem i nieśli dzisiejszemu światu Pokój i Dobro.