Przeskocz do treści

Kancelaria

KANCELARIA KSIĘŻY i ORGANISTY 

Godziny otwarcia:

Od wtorku do soboty w godz. 16.30 - 17.30 (uroczystości i święta nieczynna)

W sprawach dotyczących cmentarza kancelaria czynna jest w każdy poniedziałek w godz. 16.30 - 17.30. (tel. W. Kwiatek 606361245)W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów:
Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych.
Sprawy związane z pogrzebem można załatwić każdego dnia.

+ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. miesiąc przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:
? akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
? dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
? dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni spoza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:
? ukończyła 16 rok życia
? przyjęła sakrament bierzmowania
? jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:
? niewierząca
? niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
? żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
? mająca złą opinię w parafii
? młodzież nieuczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

4. Chrzty w III Niedzielę Miesiąca uroczyste oraz w I Dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia w czasie Mszy św. o 12.15. 

5. Katechezy przed chrztem św. odbywają się w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim w sali konferencyjnej o godz. 16.30 w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca. Obecność obowiązkowa.+ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego:
Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

3. W terminie późniejszym przedstawiają:
? zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) (w przypadku ślubu konkordatowego)
? zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego (w przypadku ślubu wyłącznie kościelnego)
? zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego
? świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
? zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

4. Niepełnoletni ? pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

Poradnia Życia Rodzinnego - znajduje się przy Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim - ul. Wyszyńskiego 6 - nr. tel. do poradni - Anna Petkowicz - 507-177-534+ SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem, jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie.

Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej.

Zasadniczo chorych i starszych odwiedzamy w rekolekcje przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Na bliskich osoby chorej - wierzącej - spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana.

W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego.+ POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenie przyjmujemy w każdym czasie.

Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:
? Urzędowy akt zgonu z właściwego USC
? Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych

Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego(ej) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).+ INTENCJE MSZALNE

Mszę Świętą można zamówić w kościele - w zakrystii- zarówno w tygodniu jak i w niedzielę.