Przeskocz do treści

Kancelaria

KANCELARIA KSIĘŻY i ORGANISTY 

Godziny otwarcia:

Wtorek - sobota - 16.30 - 17.30 ( uroczystości i świeta nieczynna )W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów:
Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych.
Sprawy związane z pogrzebem można załatwić każdego dnia.

+ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

• ukończyła 16 rok życia
• przyjęła sakrament bierzmowania
• jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:
• niewierząca
• niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
• żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
• mająca złą opinię w parafii
• młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

4. Chrzty w II Niedzielę Miesiąca uroczyste oraz w I Dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia o 11.00 w czasie Mszy św. Chrzcielnej.

5. Katechezy przed chrztem św. - odbywaja się tydzień przed chrztem ( sobota g. 17.00 i niedziela g. 16.00 ) - obecność obowiązkowa.+ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego:
Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Ostatnie świadectwo z nauki religii

3. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

4. W terminie późniejszym przedstawiają:

zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) (w przypadku ślubu konkordatowego)
zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego (w przypadku ślubu wyłącznie kościelnego)
Zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego
Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

5. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

6. Poradnia Życia Rodzinnego - znajduje się przy Sanktuarium Maryjnym - ul. Wyszyńskiego 6 - nr. tel. do poradni - Anna Petkowicz - 507-177-534+ SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie.

Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosic kapłana, aby go namaścił świetym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komuni Świętej.

Zasadniczo odwiedzamy w rekolekcje przed świetami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Na bliskich osoby chorej - wierzącej - spoczywa obowiazek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana.

W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego.+ POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenie przyjmujemy w każdym czasie
Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:
• Urzędowy akt zgonu z właściwego USC
• Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych
Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).+ INTENCJE MSZALNE

Mszę Świętą można zamówić w Kościele - w zakrystii- zarówno w tygodniu jak i w niedzielę.