Przeskocz do treści

"Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy..."

Fotorelacja z Liturgii Wielkiego Piątku
Ogromna liczba wiernych....cisza.... kontemplacja krzyża...
"Odszedł Pasterz nasz...."

Zdj. Pan K. Niewęgłowski

Czytaj dalej... "Wielki Piątek"

Bardzo wielu wiernych (ok. 800 osób) ze wszystkich parafii radzyńskich uczestniczyło w Niedzielę Palmową w Radzyńskiej Papieskiej Drodze Krzyżowej w 18. rocznicę śmierci Papieża oraz w obronie jego imienia.

W organizację oraz przebieg wydarzenia włączyło się bardzo wiele wspólnot ze wszystkich parafii, kapłani, schola pielgrzymkowa, Strażnicy Kościoła, Kościół Domowy, Przyjaciele Oblubieńca i wiele innych, nie sposób wymienić i wyliczyć.

Głębokie rozważania dotyczące męki naszego Pana oraz życia świętego Jana Pawła II...

Krzyż między poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele różnych grup wiekowych, zawodowych, społecznych, parafialnych..... dzieci, młodzież, harcerze, służba liturgiczna, rodzice, przedstawiciele kółek różańcowych, przedstawiciele życia publicznego i samorządów, kapłani, nauczyciele...

Pogoda? Nie była sprzyjająca, ale w końcu nie o pogodę w tym pięknym dziele chodziło...

Chwała Panu Bogu....za dar wspólnej modlitwy

(zdj. P.A.Wasak)

Czytaj dalej... "Radzyńska Papieska Droga Krzyżowa"